Solárny ohrev vody pre firmy a organizácie.

Slnečné kolektory na ohrev vody sú zvlášť efektívnym riešením pre prevádzky s veľkou spotrebou úžitkovej teplej vody.

Riešenia na ohrev vody pomocou slnka majú ekonomický význam aj bez dotácií.

Slnečné kolektory pre hotely a firmy Inštalácia slnečných kolektorov THERMO|SOLAR vo firme na Slovensku.

Medzi prevádzky s veľkou spotrebou teplej vody patria:

 • nemocnice
 • domovy dôchodcov a sociálnej starostlivosti
 • hotely
 • stravovacie zariadenia, jedálne
 • priemyselné prevádzky ako sušiarne, práčovne, galvanizovne, pivovary a pod.
 • supermarkety
 • prevádzky s viaczmennou prevádzkou
 • štátne organizácie
 • veľké priemyselné a kúpeľné inštalácie
 • kúpaliská a bazény

Veľké priemyselné a kúpeľné solárne systémy na ohrev vody.

THERMO|SOLAR má bohaté skúsenosti s veľkými a atypickými solárnymi riešeniami nielen na Slovensku, Európe ale aj po celom svete.

Všetkým záujemcom vieme poskytnúť nadštandardný servis a pomoc.

Slnečné kolektory a ohrev vody pre priemysel, výroba priemyselného tepla Najväčší solárny systém na ohrev vody na Slovensku realizoval THERMO|SOLAR v r. 2010 v Želiezovcach.

Medzi veľké inštalácie kde nasadenie solárneho ohrevu prináša najväčšie úspory patria:

 • kúpaliská, aquaparky
 • sídliskové výmenníkové stanice, KOS (kotolňová odovzdávacia stanica)
 • domové odovzdávacie stanice
 • športové štadióny a haly

Pod veľkými systémami rozumieme predovšetkým také, ktoré obsahujú aspoň niekoľko desiatok kolektorov.

Sú to zariadenia pre výrobné podniky, hotely, sociálne ustanovizne, nemocnice, bytové domy a pod.

Vo všeobecnosti treba v takýchto prípadoch riešiť otázku dostatočne veľkej plochy na umiestnenie samotných kolektorov. Taktiež priestor pre pomerne veľký zásobník teplej vody, spôsob dohrevu pri nedostatku slnečnej energie a prepojenie s existujúcimi rozvodmi teplej vody.

Najčastejšie sa v takýchto prípadoch samotné slnečné kolektory umiestňujú na plochých strechách, voľne v teréne alebo na rôznych pomocných konštrukciách. Samozrejmosťou je potreba prizvať statika alebo odborníka na strechy.

Na rozdiel od malých systémov si tieto veľké vyžadujú splnenie niektorých legislatívnych požiadaviek zo strany investora (stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby, súhlas dotknutých subjektov, súhlas dodávateľa tepla a iné).

Aby sa dal systém zodpovedne navrhnúť, treba čo najpresnejšie vstupné údaje o spotrebe teplej vody a energie na jej ohrev, režim odberu, existujúca schéma rozvodov, dispozičné riešenie objektu atď.

Solárne kolektory v tvare hrocha Atypický ale plne funkčný solárny kolektor v tvare hrocha pre ZOO Ostrava bol v súťaži schopný vyrobiť jedine THERMO|SOLAR.

Tepelné čerpadlá na ohrev vody.

Tepelné čerpadlá na ohrev pitnej vody môžu byť umiestnené v pivniciach, práčovniach, jedálňach, hotelových a iných vývarovniach aj stravovacích zariadeniach akými sú závodné jedálne pre školy, dôchodcov, zamestnancov firiem, reštaurácie atď.

Ich prednosťou sú kompaktné rozmery, úspornosť a jednoduchá inštalácia.

Solárne kolektory v hoteli vo Švajčiarsku Inštalácia solárneho riešenia THERMO|SOLAR pre hotel vo Švajčiarsku.

Tepelné čerpadlá - viac informácií >>

Cena a návratnosť investície do solárnych riešení.

Prečo sa oplatí investovať do solárnych riešení?

V skratke: Pretože Slnko žiadne faktúry neposiela. 

Presné informácie o návratnosti pre Váš konkrétny projekt získate vyplnením dopytu a v následnom energetickom prepočte, ktorý pre Vás zadarmo pripravíme.

Nechajte si poradiť, aký systém bude pre Vás najlepší.

Mám záujem o návrh ➜

 

Odporučíme Vám systém, ktorý nebude ani malý a tým pádom nedostatočný ani zbytočne veľký a tým pádom drahý.

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VÁS

Návrh technického riešenia pre Vami vybranú technológiu.