Naše služby pre Vás - THERMO|SOLAR Žiar s.r.o.

Naše služby pre Vás

Služby zdarma pri vypracovaní cenovej ponuky:

Energetický prepočet

Energetický prepočet

V simulačnom softvérovom nástroji vypočítame energetické zisky navrhovaného solárneho systému vo vzťahu k Vašej lokalite a Vašej spotrebe tepla.

Na základe tejto bilancie ekonomicky vyhodnotíme investíciu do solárneho systému. Graficky i číselne bude preukázaný solárny podiel v jednotlivých mesiacoch pre štatisticky priemerný rok. Takisto je možné poskytnúť variantné výpočty pre rôzne konfigurácie solárneho systému a rôzne režimy využívania podľa Vašich špecifických podmienok a požiadaviek.

Vďaka energetickému prepočtu si budete môcť byť istí, že sa Vám investícia do solárneho systému oplatí a budete poznať aj rýchlosť jej návratnosti.

Štúdia uskutočniteľnosti

Štúdia uskutočniteľnosti

Pre väčšie, firemné projekty túto službu v základnom prevedení ponúkame zdarma. Štúdia uskutočniteľnosti posudzuje technické, technologické, organizačné, ekonomické a legislatívne otázky, ktoré vplývajú na realizáciu projektu. Vyžaduje sa u investičných zámerov väčšieho rozsahu. Táto služba je na požiadanie a jej obsahový aj formálny rozsah sa líši v závislosti od veľkosti a typu investície.

Súčasťou štúdie je vyššie uvedený energetický prepočet.

Leasing na solárny systém

Úver na solárny systém

Nemusíte platiť plnú výšku investície. Vďaka exkluzívnej spolupráci s bankami je u nás možné získať na celý systém výhodný účelový úver a platiť iba splátkami. Pomôžeme Vám pri jeho vybavení a budeme vedieť garantovať účelový úver s úrokom menším ako 6 %. Túto službu pripravujeme, ale už dnes nás môžete kontaktovať pre podrobnosti.

Komplexné služby za úhradu:

Energetický audit

Energetický audit

Ten kvalitatívnym i kvantitatívnym spôsobom posudzuje analyzované teplotechnické zariadenia. Odhaľuje slabiny či nedostatky existujúceho stavu, ponúka návrhy riešení s kvantifikáciou ich dopadov na spotrebu energií a finančné náklady. Okrem toho sa hodnotia aj environmentálne dopady existujúceho a navrhovaného stavu. Energetický audit vykonávajú licenzovaní energetickí audítori a tento materiál môže byť vyžadovaný ako súčasť projektovej dokumentácie alebo pri žiadostiach o dotácie či pri verejných zakázkach apod.

Na základe výsledkov energetického auditu sa určuje energetická trieda stavby, ktorá je podmienkou pri predaji nehnuteľnosti.

štúdia uskutočniteľnosti

Komplexná štúdia uskutočniteľnosti

Posudzuje všetky technické, technologické, organizačné, ekonomické a legislatívne otázky, ktoré vplývajú na realizáciu projektu. Vyžaduje sa u investičných zámerov väčšieho rozsahu. Takéto štúdie vykonávajú konzultačné a projekčné organizácie, často sú povinnou vyžadovanou prílohou. Jej obsahový i formálny rozsah sa líši v závislosti od veľkosti a typu investície.

Súčasťou štúdie je vyššie uvedený energetický prepočet.

Služby po inštalácii zariadenia:

Monitorovanie a riadenie inštalácie cez internet

Monitorovanie a riadenie inštalácie cez internet

Dnešná výpočtová technika to umožňuje realizovať jednoduchým spôsobom. Vyžaduje si to, samozrejme, vhodný regulátor, ktorý takúto funkciu podporuje. Na tento účel je možné využiť siete LAN, internet, mobilné telefónne siete (GSM modem) a pod.

Solárne systémy nad 50 kolektorov môžeme zapojiť do nášho pravidelného sledovania bezplatne a na oplátku budeme používať získané výsledky na vlastnú prezentáciu. V prípade menších solárnych zariadení sa táto služba poskytuje za paušálny mesačný poplatok.

Záručný a pozáručný servis THERMO|SOLAR

Zmluvný záručný a pozáručný servis

Ak máte akýkoľvek problém, napíšte nám na: Podpora Solárne Slovensko

Nechajte si poradiť, aký systém bude pre Vás najlepší.

Mám záujem o ponuku ➜

 

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VÁS

Návrh technického riešenia pre Vami vybranú technológiu.