Fotovoltika - solárna výroba elektriny.

Aktuálne: Dotácie na solárne panely už boli spustené!
Pripravujú sa aj dotácie z programu Plán obnovy domov 2022 .

Ponuka pre firmy - Zafixujte si cenu elektriny do budúcnosti. Viac info na stránke fotovoltaické elektrárne pre firmy.

Fotovoltické elektrárne.

Našim hlavným zameraním v oblasti fotovoltiky sú riešenia pre rodinné domy.

Solárne panely na výrobu elektriny (alebo tiež fotovoltické panely) si netreba mýliť so slnečnými kolektormi slúžiacimi na solárny ohrev teplej vody .

"Vedeli ste, že spisovne správne je iba výraz fotovoltika? Výraz fotovoltaika (z anglického photovoltaics) sa však napriek tomu používa a akceptujú ho aj odborníci."

Kombinácia solárnych kolektorov a fotovoltaických panelov pre rodinný dom Kombinácia solárnych kolektorov THERMO|SOLAR a fotovoltaických panelov pre rodinné domy v solárnej dedine Koberovy v Českej republike.

Pomocou fotovoltaickej elektrárne Vám slnečná energia zníži účty za elektrinu. Kombinácia fotovoltických panelov a elektrického akumulátora (batérie) na viac zvýši vašu nezávislosť od dodávateľov elektriny.

Parametre elektrickej energie z fotovoltických panelov sa pomocou ďalšieho zariadenia (meniča) upravia tak, aby sa ňou dali napájať bežné spotrebiče v domácnosti (tie vyžadujú striedavé napätie 230V 50Hz , príp. 3x400V 50Hz). Ďalšie komponenty závisia od typu fotovoltickej elektrárne.

Základné typy fotovoltických elektrární.

ON-GRID - systém pripojený na verejnú elektrickú sieť.

Toto je najčastejšie používaný typ fotovoltickej elektrárne. Elektrický rozvod v domácnosti je trvalo pripojený na verejnú elektrickú sieť a zároveň aj na fotovoltickú elektráreň. Spotrebiče odoberajú elektrickú energiu z fotovoltickej elektrárne a v čase keď je nedostatočný výkon elektrárne aj z verejnej siete.

Prebytky energie z fotovoltických panelov, v čase, keď je nízka spotreba domácnosti, končia vo verejnej sieti. Tomu sa dá zabrániť presmerovaním prebytkov do vhodných spotrebičov napr. elektrický bojler, ktorý sa špeciálnym riadiacim systémom zapína len vtedy, keď je prebytok energie z fotovoltických panelov.

Pri výpadku verejnej elektrickej siete sa musí z bezpečnostných dôvodov vypnúť aj fotovoltická elektráreň.

Hlavné komponenty: fotovoltické panely, menič, zariadenia pre pripojenie do verejnej elektrickej siete, príp. aj systém presmerovania prebytkov do vhodných spotrebičov.

Výhody:

 • nižšia cena a jednoduchšie zapojenie oproti OFF-GRID a HYBRID systémom

Nevýhody:

 • závislosť od verejnej elektrickej siete - pri výpadku siete sa vypne aj fotovoltická elektráreň
 • nižšie využitie vyrobenej elektriny oproti OFF-GRID a HYBRID - poludňajšie prebytky energie z fotovoltických panelov končia vo verejnej sieti (nie sú ukladané do batérie)
 • vyžaduje povolenie na pripojenie do verejnej el. siete

OFF-GRID - ostrovný systém.

Je systém, kde je elektrický rozvod v domácnosti trvalo oddelený od verejnej elektrickej siete. Elektrinu vyrába fotovoltická elektráreň, príp. aj iné elektrické generátory (hlavne v zime).

V takomto prípade je potrebné uskladniť energiu získanú počas dňa z fotovoltických panelov, aby sme ju mohli použiť vtedy, keď ju potrebujeme (hlavne večer a ráno). Na to slúži elektrický akumulátor a fotovoltická nabíjačka.

Zdrojom elektrickej energie pre menič, sú v takomto prípade nie len fotovoltické panely, ale aj batéria.

Pri návrhu fotovoltickej elektrárne v zapojení OFF-GRID je veľmi dôležité poznať spotrebu domácnosti a rozloženie spotreby v priebehu dňa a roka (odberové špičky a odberové minimá). Podľa toho sa dimenzuje počet fotovoltických panelov, kapacita akumulátora, max. výkon meniča a iné parametre.

Takéto zapojenie je vhodné hlavne pre usadlosti mimo dosahu verejnej elektrickej siete (chaty a pod.), príp. pre zákazníkov, ktorí požadujú úplnú nezávislosť od verejnej elektrickej siete.

Hlavné komponenty: fotovoltické panely, akumulátor, fotovoltická nabíjačka, menič.

Výhody:

 • nezávislosť od verejnej el. siete
 • nevyžaduje povolenie na pripojenie do verejnej el. siete
 • maximálne využitie vyrobenej elektriny - prebytky energie z fotovoltických panelov nekončia vo verejnej el. sieti, ale sú uskladnené v akumulátore

Nevýhody:

 • vyššia cena a zložitejšie zapojenie oproti ON-GRID
 • obmedzená životnosť akumulátora
 • potreba ďalších elektrických generátorov pre obdobia slabého slnečného žiarenia (zima)

HYBRID - systém, ktorý podľa potreby pracuje ako ON-GRID alebo OFF-GRID.

Hybridný systém dokáže pracovať v zapojení ON-GRID aj OFF-GRID.

Ak verejná elektrická sieť funguje (nie je porucha, výpadok a pod.), systém pracuje ako ON-GRID, avšak prebytky energie z fotovoltických panelov nekončia vo verejnej elektrickej sieti, ale sú uskladnené v akumulátore.

Akumulátor napája cez menič spotrebiče aj v čase, keď je slnečné žiarenie, resp. výkon fotovoltických panelov nízky alebo nulový (ráno, večer, v noci). Ak na napájanie spotrebičov nestačia fotovoltické panely ani akumulátor, odoberá sa elektrina z verejnej el. siete.

Pri výpadku verejnej siete sa elektrický rozvod domácnosti odopne od siete prejde do režimu OFF-GRID. Prepínanie medzi ON-GRID a OFF-GRID režimom prevádzky musí zabezpečovať špeciálny riadiaci systém.

Takéto zapojenie je vhodné pre domácnosti pripojené na verejnú elektrickú sieť, ktoré chcú maximálne využiť inštalované fotovoltické panely a zároveň sa zabezpečiť pre prípady výpadkov siete.

Hlavné komponenty: fotovoltaické panely, akumulátor, fotovoltická nabíjačka, menič, riadiaci systém prepínania ON-GRID / OFF-GRID, zariadenia pre pripojenie do verejnej elektrickej siete.

Výhody: Kombinuje výhody ON-GRID a OFF-GRID zapojení:

 • možnosť odoberať elektrickú energiu z verejnej siete pri nízkom výkone fotovoltických panelov alebo pri vybitom akumulátore
 • nezávislosť od verejnej siete - umožňuje napájanie spotrebičov aj pri výpadku siete
 • maximálne využitie vyrobenej elektriny - prebytky energie z fotovoltaických panelov nekončia vo verejnej sieti, ale sú uskladnené v akumulátore

Nevýhody:

 • vyššia cena a zložitejšie zapojenie oproti ON-GRID a OFF-GRID
 • obmedzená životnosť akumulátora
 • vyžaduje povolenie na pripojenie do verejnej elektrickej siete

Situácia na Slovensku

Ceny fotovoltických panelov a ostatných komponentov fotovoltaických  elektrární  klesli na úroveň, kedy elektrická energia vyrobená  na vlastnej streche je často lacnejšia ako nakupovaná z rozvodných sietí. V prípade, že je možné získať nejakú investičnú dotáciu, tak atraktivita vybudovania fotovoltickej elektrárne pre spotrebu vlastnej domácnosti sa ďalej výrazne zvýši.

Veľkým problémom je však časový nesúlad medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie.  Treba rátať s tým, že vo väčšine domácností sa spotreba elektrickej energie kumuluje do ranných a hlavne večerných hodín, pričom  výroba fotovoltickej elektrárne je najvyššia v poludňajších hodinách, t.j. v čase najväčšej intenzity slnečného žiarenia.

Ak je fotovoltická elektráreň navrhnutá tak, že ročné množstvo vyrobenej elektriny sa približne rovná množstvu  spotrebovanej elektriny, tak v štandardnej  domácnosti vlastná  spotreba sotva  presiahne 25 % z elektriny vyrobenej  fotovoltickou elektrárňou a zvyšok ide v prípade Slovenska zadarmo do rozvodnej siete.

Zvýšiť vlastnú spotrebu elektrickej energie na približne 30 % sa dá riadením spotreby (napr. zapínaním umývačky riadu a pračky v dobe najväčšej intenzity slnečného žiarenia), prípadne orientáciou fotovoltických panelov na východ a západ, čo síce zníži energetický zisk z každého panelu oproti južnej orientácii ale vyrovná ich výkon počas dňa.  

Ďalšie zvýšenie vlastnej spotreby až na 60 % je možné dosiahnuť  využitím elektrických akumulátorov. Samozrejme kapacita akumulátora by mohla byť tak veľká, že by sa dal dosiahnuť aj vyšší stupeň vlastnej spotreby ale veľmi drahým a teda neekonomickým spôsobom. Napriek tomu, že ceny akumulátorov klesajú a ich parametre sa zlepšujú je tento spôsob zvýšenia vlastnej spotreby málo využívaný, pretože výrazne zvyšuje cenu elektrickej energie z vlastnej elektrárne.

Ekonomicky podstatne  zaujímavejšie spôsoby zvyšovania vlastnej spotreby elektriny je využiť prebytky vlastnej elektrickej energie na ohrev teplej vody alebo klimatizáciu.

Hlavne klimatizácia môže zaistiť veľmi dobrý časový súlad medzi intenzitou slnečného žiarenia a potrebou chladenia.

Všetky tieto riešenia môžete nájsť v našej ponuke prípadne ich môžeme pre Vás špeciálne navrhnúť.

V poslednej dobe je čoraz populárnejší aj priamy fotovoltický ohrev vody či už jednosmerným alebo striedavým prúdom.

Máme aj pre záujemcov o túto technológiu pripravené zostavy, ktoré vo väčšine prípadov prevyšujú existujúcu konkurenciu v cene i v parametroch.

Fotovoltické panely Thermo Solar Solárne panely Canadian Solar sú najlepšie vo svojej triede z hľadiska výkonu a dlhodobej spoľahlivosti. Nájdete ich aj v našej ponuke.

Cena a návratnosť investície do fotovoltických panelov.

Prečo sa oplatí investovať do fotovoltaických panelov?

V skratke: Pretože Slnko žiadne faktúry neposiela. 

Presné informácie o návratnosti pre Váš konkrétny projekt získate vyplnením dopytu a v následnom energetickom prepočte, ktorý pre Vás zadarmo pripravíme.

Nechajte si poradiť, aký systém bude pre Vás najlepší.

Mám záujem o ponuku ➜

 

Odporučíme Vám systém, ktorý nebude ani malý a tým pádom nedostatočný ani zbytočne veľký a tým pádom drahý.

 

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VÁS

Návrh technického riešenia pre Vami vybranú technológiu.