Tepelné čerpadlá - všetko, čo potrebujete vedieť, ale báli ste sa spýtať.

Aktuálne: Dotácie na tepelné čerpadlá budú pokračovať aj v roku 2024!

Dotácia na tepelné čerpadlo z programu Zelená domácnostiam 2024

Zdroj energie Bez zvýhodnenia:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Zvýhodnenie +15%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Tepelné čerpadlá , rodinný dom 380 €/kW / 3 800 € 437 €/kW / 4 370 €

Zvýhodnenie +15% získajú domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá (a preukážu to fotografiou svôjho starého kotla na tuhé palivo napr. uhlie pred a po jeho demontáži) alebo si nainštalujú tepelné čerpadlo alebo slnečné kolektory alebo fotovoltické panely a sú v oblastiach s riadením kvality ovzdušia (obce s rizikovým stupňom 3).

 • Tepelné čerpadlo je možné inštalovať už pred registrovaním žiadosti o poukážku konkrétne od 30. októbra 2023. O dotáciu je tak možné požiadať aj spätne.
 • Prvé poukážky však budú vydávané až v 1. štvrťroku 2024 (reálne marec 2024).  Platnosť poukážok bude 3 mesiace od vydania.

Viac informácií o dotačnom programe získate tu: dotácie Zelená domácnostiam 2024

Princíp fungovania tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlá sú zariadenia schopné využiť energiu v okolitom vzduchu, vode, alebo zemi. Táto energia sa prevedie do teplonosného média, ktoré sa následne stlačí a tým sa prevedie na vyššiu teplotu, ktorú už vieme využiť a ohriať ňou vodu.

Schéma a princíp fungovania tepelného čerpadla Schéma fungovania najčastejšie používaného tepelného čerpadla vzduch-voda.

Stlačenie kompresorom nám umožňuje využiť energiu zo vzduchu až do teploty -25°C (s technológiou DAIKIN). Povedali by ste, že pri takejto teplote tam veľa energie nie je, ale k absolútnej nule -273.15° je ešte stále ďaleko a až pri nej nemajú molekuly žiadnu energiu.

Po ochladení vo výmenníku tepla teplonosné médium pokračuje naspäť k zdroju tepla a proces sa opakuje.

Tepelné čerpadlá, na rozdiel od slnečných kolektorov môžu byť v optimálnych podmienkach jediným zdrojom tepla po celý rok a sú teda mimoriadne vhodné ako plnohodnotný zdroj na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV).

Ak by bola teplota zdroja naozaj veľmi nízka, nemusíte sa báť, že ostanete bez tepla. Každé tepelné čerpadlo totiž obsahuje aj elektrickú špirálu, pomocou ktorej vie priamo dohriať vodu na požadovanú teplotu, ak je to potrebné a ekonomicky výhodnejšie.

V prípade hybridného tepelného čerpadla môže byť tým dodatočným zdrojom aj plynový kotol.

Klimatizácia a chladenie pomocou tepelného čerpadla.

Z princípu tepelného čerpadla vychádza aj ďalšia veľká výhoda - proces odoberania energie sa totiž vie aj otočiť. Energiu vieme zobrať z vnútra domu a odovzdať ju von. Môžete tak mať jeden systém, ktorý Vám bude v zime kúriť a v lete chladiť.

Na odber tepla z domu z hľadiska komfortu je optimálne použiť systém stropného chladenia (teplý vzduch prirodzene stúpa nahor, kde sa mu teplo odoberie a chladný vzduch bude padať dole). Dajú sa však použiť aj externé jednotky podobné klimatizácii (tzv. fan-coil), ale napojené na tepelné čerpadlo.

Externá jednotka chladenia napojená na tepelné čerpadlo. Funguje ako klimatizácia Externá jednotka chladenia napojená na tepelné čerpadlo funguje ako klimatizácia. Teplo z miestnosti je odoberané von cez systém tepelného čerpadla a chladný vzduch prúdi dnu.

Nízkoteplotné a vysokoteplotné tepelné čerpadlá.

Výška investície do tepelného čerpadla priamo závisí od toho, aký bude v nehnuteľnosti vykurovací systém.

Nízkoteplotné tepelné čerpadlá.

Optimálne použitie tepelných čerpadiel je v dobre zateplených budovách s nízkou tepelnou stratou a s nízkoteplotným (35°C - 38°C) najčastejšie podlahovým vykurovaním. V takomto prípade je tepelné čerpadlo ešte efektívnejšie ako kúrenie plynom a má o 20% nižšie prevádzkové náklady.

Daikin tepelné čerpadlo vzduch-voda Tepelné čerpadlá vzduch - voda značky DAIKIN pracujú až do teploty -25°C, sú vyhovujúce pre slovenské klimatické podmienky. A to aj vrátane takých chladných miest ako Oravská Lesná, Stará Ľubovňa, kde bežne bývajú takéto teploty.

Ak teda máte nízkoteplotný vykurovací systém, je pre Vás vykurovanie tepelným čerpadlom jasná voľba.

Vysokoteplotné tepelné čerpadlá.

Mnoho ľudí si myslí, že ak majú staršie domy s vysokoteplotným vykurovacím systémom cez radiátory, tak výrazne ušetria kúpou lacného tepelného čerpadla. Toto je však omyl.

Daikin vysokoteplotné tepelné čerpadlo vzduch-voda Vysokoteplotné tepelné čerpadlá používajú o niečo zložitejšiu technológiu čo sa prejaví v ich cene.

Vysokoteplotné tepelné čerpadlá používajú o niečo zložitejšiu technológiu (dva okruhy rozdielnych teplonosných médií) na dosiahnutie potrebnej výstupnej teploty. Pomocou tejto technológie, ktorú vyvinula firma DAIKIN je možné dosiahnuť výstupnú teplotu až 80°C.

Zložitejšia technológia sa však nevyhnutne prejaví v cene vysokoteplotných tepelných čerpadiel.

Oplatí sa vymeniť plynový kotol za tepelné čerpadlo?

Ak zohľadníme investičné náklady na drahšie vysokoteplotné čerpadlo, ktoré začína od 12 000 €, tak aj po odčítaní dotácie je táto investícia stále okolo 10 000 €.

Ak si porovnáme cenu plynu a cenu elektriny, kde je cena plynu približne 2,7x nižšia, tak aby sa táto investícia splatila, musela by byť účinnosť tepelného čerpadla oveľa vyššia ako táto hodnota.

Sezónna účinnosť vysokoteplotného tepelného čerpadla sa pohybuje v rozmedzí 2,3 až 2,8. Z toho vidíte, že tepelné čerpadlo nedosahuje v tomto prípade požadovanú návratnosť. Situácia by sa zmenila, až keď by sa cena plynu priblížila cene elektriny.

Cena plynu v porovnaní s cenou elektriny

Ak máte starší dom a vykurovanie zabezpečujete plynovým kotlom, neposielajte nám prosím žiadosť o návrh riešenia a cenovú ponuku na tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo v takomto prípade nie je pre vás najlepšie riešenie ani pri stúpajúcej cenej plynu.

Oveľa lepšiu návratnosť investície vám zaručí investícia do zateplenia domu, zvýšenie plochy radiátorov a zníženie ich vykurovacej teploty a pod.

Tieto investície budú čoskoro podporené z programu Plán obnovy rodinných domov.

Na ohrev teplej úžitkovej vody odporúčame využiť slnečné kolektory.

Kúrenie drevom alebo tepelným čerpadlom?

Kúrenie pevným palivom (drevo, pelety) je stále najlacnejším spôsobom vykurovania.

Napriek tomu nám v poslednej dobe pribúdajú klienti, ktorí sa už nechcú neustále starať o svoj zdroj tepla. Uvedomujú si pracnosť, náročnú obsluhu a prašnosť pri tomto spôsobe vykurovania. V takomto prípade prináša zmena na tepelné čerpadlo komfort, kde sa nemusíte vôbec starať o samotný proces vykurovania.

Plyn alebo tepelné čerpadlo do novostavby?

Ak sa ešte len rozhodujete o tom, či budete mať vo Vašej novostavbe vykurovanie plynom alebo tepelným čerpadlom musíte zobrať do úvahy nielen cenu plynu ale aj to, že pri plyne musíte zabezpečiť:

 • prípojku plynu do domu
 • plynový kotol
 • komín
 • revíziu na celú prípojku
 • paušál za odber ďalšej energie

Nič z tohto pri tepelnom čerpadle nemusíte mať!

Ak teda zoberieme celý balík a zohľadníme aj súčasnú podporu dotácie na tepelné čerpadlá, častokrát vychádza pri nízkoteplotných tepelných čerpadlách počiatočná investícia ešte menej než do vykurovania plynom.

Ak uvažujete o novostavbe - vieme Vám nezáväzne a ZDARMA navrhnúť a poradiť optimálne riešenie pre vykurovanie a ohrev TÚV, prípadne systém chladenia Vášho objektu bez klasickej klimatizácie.

Hybridné tepelné čerpadlá.

Hybridné tepelné čerpadlá môžete využiť keď máte zavedený plyn a teplovodný systém vykurovania. Sú teda vhodné aj pre radiátory aj pre podlahové kúrenie.

Hybridné tepelné čerpadlo Schéma fungovania hybridného tepelného čerpadla.

Hybridné tepelné čerpadlo sa skladá z nízkoteplotného tepelného čerpadla vzduch - voda, ktorého vnútorná jednotka pozostáva z:

 • tepelného čerpadla
 • plynového kondenzačného kotla

Vnútorná jednotka je jedno zariadenie a nedá sa kombinovať napr. s iným plynovým kotlom od iného výrobcu.

Hlavnou výhodou hybridného tepelného čerpadla je, že výrazne šetrí prevádzkové náklady za vykurovanie.

Systém fungovania hybridného tepelného čerpadla.

Na začiatku vykurovacej sezóny nie je až taká potreba tepla v domácnosti a vie ju zabezpečiť samostatne aj tepelné čerpadlo. S klesajúcou vonkajšou teplotou si dopomáha plynovým kotlom (hybridná prevádzka).

Efektivita hybridného tepelného čerpadla DAIKIN Pri hybridnom tepelnom čerpadle máte vždy garanciu, že vykurujete aktuálne najlacnejším spôsobom.

Ak teplota klesne natoľko, že by prevádzka tepelného čerpadla bola neefektívna, funkciu vykurovania preberie samostatne plynový kondenzačný kotol. Ekonomickosť prevádzky vie systém vyhodnotiť na základe nastavených cien plynu a elektrickej energie.

Zvýhodnená sadzba za elektrinu pre majiteľov tepelných čerpadiel.

Stredoslovenská a Východoslovenská energetika umožňuje pre majiteľov akéhokoľvek tepelného čerpadla (aj hybridného) požiadať o zvýhodnenú sadzbu elektriny DD6. Západoslovenské elektrárne majú najvyššiu sadzbu DD5, o ktorú môžu majitelia tepelných čerpadiel požiadať.

Vlastníctvom tepelného čerpadla tak môžete získať zvýhodnené sadzby elektriny pre celú domácnosť t.j. komplet celý dom, nielen odber tepelného čerpadla.

Akú značku tepelného čerpadla vybrať?

Tepelné čerpadlá DAIKIN.

Ľudia, ktorí poznajú spoločnosť DAIKIN a jej postavenie vo svete tepelných čerpadiel nad inou značkou asi ani neuvažujú.

Daikin tepelné čerpadlá pre rodinné domy Tepelné čerpadlá DAIKIN môžu vykurovať Váš domov až 5x účinnejšie ako vykurovací systém na fosílne palivá alebo elektrickú energiu.

Spoločnosť DAIKIN je už vyše 92 rokov na trhu a v roku 1958 vyvinuli prvé priemyselné tepelné čerpadlo na svete. Odvtedy sú neodškriepiteľným vodcom v tomto segmente a udávajú tón v inováciách.

DAIKIN sa odlišuje od iných výrobcov tepelných čerpadiel najmä v tom, že výrobu všetkých komponentov majú pod svojou priamou kontrolou. Komponenty ako chladivo R410A, ktoré vyvinul DAIKIN, používajú aj mnohí ďalší výrobcovia.

DAIKIN si všetko vyvíja a testuje sám. Výsledkom je vyladená funkčnosť, zaručená kvalita a spoľahlivosť. Skúsenosti z praxe a spokojnosť našich zákazníkov sú toho dôkazom.

História vďaka ktorej nám môžete veriť.

 • V oblasti tepelných čerpadiel fungujeme už od r. 2009.
 • Sme certifikovaným zhotoviteľom pre dotácie z programu Zelená domácnostiam s celoslovenskou pôsobnosťou.
 • Zrealizovali sme už vyše 1 500 inštalácií tepelných čerpadiel.
 • Pripravíme Vám komplexný a individuálny návrh s úmyslom zabezpečiť čo najúspornejšiu prevádzku tepelného čerpadla.
 • Tepelné čerpadlo vám dopravíme, namontujeme, uvedieme do prevádzky a zaškolíme jeho obsluhu.
 • Zabezpečíme záručný a pozáručný servis tepelných čerpadiel.

Tepelné čerpadlo pre Vás.

Kontaktujte nás a pripravíme Vám komplexný individuálny návrh pre Váš objekt. Tepelné čerpadlo je ideálne pre novostavbu alebo dom s podlahovým vykurovaním.

Nechajte si vypracovať odborný technický návrh.

Mám záujem o návrh riešenia ➜

 

 

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VÁS

Návrh technického riešenia pre Vami vybranú technológiu.