Zelená solidarita

Dotácia na obnoviteľné zdroje energie pod názvom Zelená solidarita určená pre osoby s nízkym príjmom bude spustená  v treťom štvrťroku 2024.

Hlavným rozdielom oproti bežiaceho programu Zelená domácnostiam, bude preplatenie oprávených nákladov na podporované zariadenia až do výšky 90%.

Podporované zariadenia na nákup a inštaláciu ktorých si môžete uplatniť dotáciu sú rovnaké ako v prípade Zelenej domácnostiam t.j.  slnečné kolektory, fotovoltické panely a kotly na biomasu. Vypadáva však podpora tepelných čerpadiel a záhradných veterných turbín.

Dotácie pre dôchodcov Zelená solidarita

Ak už v súčasnosti máte evidovanú žiadosť v programe Zelená domácnostiam a spĺňate podmienky, vaša žiadosť bude preradená automaticky do programu Zelená solidarita po nahratí dokladov preukazujúcich výšku príjmu domácnosti.

Kto bude mať nárok na dotáciu Zelená solidarita?

Program bude vychádzať z programu Zelená domácnostiam a preto základnou podmienkou bude aby boli žiadatelia vlastníci nehnuteľností, ktoré sú v katastri evidované ako rodinné domy a rozostavané rodinné domy.

O dotácie budú môcť požiadať aj vlastníci budov, ktoré nie sú na listoch vlastníctva zapísané ako rodinné domy, napríklad rekreačná chata alebo záhradná chata, ak zároveň slúžia na rodinné bývanie a žiadateľ má v nich trvalý alebo prechodný pobyt.

O dotácie budú môcť žiadať všetky domácnosti z celého Slovenska s nízkym príjmom.

Aká je maximálna hranica príjmu?

Žiadateľ bude musieť potvrdiť, že ich čistý disponibilný príjem za domácnosť je celkovo maximálne: 537,50 € na dospelú osobu, 376,25 € (70% príjmu dospelej osoby) pre ďalšiu dospelú osobu, ktorá žije v domácnosti  a 241,88 € (45% príjmu dospelej osoby) na nezaopatrené dieťa .

Príklad: Ak v domácnosti žijú dvaja dospelý a dve nezaopatrené deti, maximálny príjem domácnosti môže byť: 537,50 € + 376,25 € + 2x 241,88 € = 1 397,51 €

Ak žije domácnosť s ťažko postihnutou osobou, základný maximálny príjem na dospelú osobu je 767 € pričom koeficienty na ďalšie dospelé osoby (70%) a nezaopatrené deti (45%) zostávajú rovnaké a vypočítavajú sa z tejto vyššej sumy.

Za disponibilný príjem sa považuje suma príjmu pre všetkých členov domácnosti za posledné ukončené daňové obdobie, pričom za príjem sú považované dôchodkové dávky, kompenzačný príspevok baníkom, príjem zo závislej činnosti a príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti po zdanení a odpočítaní povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Aké doklady budete potrebovať na preukázanie príjmu?

Na získanie dotácie Zelená solidarita bude potrebné dokázať príjem domácnosti pomocou niektorých z nasledovných dokladov:

  • aktuálnym dôchodkovým výmerom
  • daňovým priznaním
  • ročným zúčtovaním dane za minulý  rok
  • ak žiadateľ poberá dávky nemusí sa ničím dodatočne preukazovať

Informácie o príjme domácnosti sa budú automaticky overovať prepojeným informačným systémom ministerstiev.

Zelená solidarita - výška dotácie na podporované zariadenia

Zdroj energie Maximálny podporovaný výkon / Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory, nízkopríjmová domácnosť 4 kW / 3 600 €
Kotly na biomasu, nízkopríjmová domácnosť 15 kW / 2 700 €
Fotovoltické panely, nízkopríjmová domácnosť 7 kW / 6 300 €

Čo ak mám už žiadosť v programe Zelená domácnostiam ale spĺňam podmienky programu Zelená solidarita?

Zelená solidarita je  novinka a spustenie tohto programu sa očakáva najskôr v treťom štvrťroku 2024.

Ak viete, že chcete využiť tento program odporúčame nežiadať svôjho vybraného zhotoviteľa o aktiváciu poukážky v programe Zelená domácnostiam ale počkať na vyhlásenie programu Zelená solidarita a požiadať o presunutie existujúcej žiadosti alebo vytvorenie novej žiadosti v tomto programe po jeho oficiálnom spustení.

 

Prejsť k výberu dodávateľa - Konzultácia riešenia s odborníkom

Konzultovať riešenie ➜

Náš tím skúsených technických konzultantov Vám ochotne poradí vybrať najlepšie riešenie.

 

Túto stránku priebežne aktualizujeme.
Ak sa sem vrátite, nájdete tu vždy aktuálne informácie o dotáciách na OZE.

 

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VÁS

Návrh technického riešenia pre Vami vybranú technológiu.