Dotácie na obnoviteľné zdroje energie v roku 2024.

Projekt: Nová Zelená domácnostiam 2023 - 2029

Dotácie na solárne panely, dotácie na tepelné čerpadlo, dotácie na slnečný kolektor, kotly na biomasu a veterné turbíny

Dotácia na solárne panely z projektu - Zelená domácnostiam

Dotácie z projektu sú dostupné iba pre domácnosti t.j. majiteľov rodinných domov a bytové domy z celého Slovenska vrátane Bratislavského kraja.

Dotácie sú určené pre záujemcov o slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, a kotly na biomasu (po novom len tie ktoré nahradia kotly na uhlie).

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie

Aktuálne informácie - 17.07.2024:

 • Poukážky z programu Zelená domácnostiam 2024 pre slnečné kolektory a kotle na biomasu bude možné aktivovať 16. júla 2024 od 11.00 hod.
 • Následne v pondelok 22. júla 2024 na tepelné čerpadlá a v pondelok 29. júla 2024 na fotovoltické panely a veterné turbíny.
 • Poukážky sa budú vydávať pravidelne v týždenných intervaloch, každý utorok o 11.00 hod.
 • O dotáciu budú môcť požiadať domácnosti z celého Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.
 • Celková suma na Bratislavský kraj bola znížená na 14,2 mil. EUR.
 • Okrem programu Zelená domácnostiam vznikne nový program Zelená solidarita, kde ľudia s nízkymi príjmami budú môcť získať preplatenie až 90% oprávnených nákladov na podporované zariadenia. Ak spĺňate hranicu nízkeho príjmu (podmienky viď. linka vyššie) a ste už registrovaný v programe Zelená domácnostiam, nebude potrebné znovu vypĺňať novú žiadosť.
 • Inštalovať podporované zariadenia je možné už pred registrovaním žiadosti o poukážku konkrétne od 30. októbra 2023.
 • Platnosť poukážok bude 3 mesiace od vydania.
 • Dotáciu získate po novom aj na svoju záhradnú či rekreačnú chatu, ak v nej máte trvalý pobyt.
 • V žiadosti o dotáciu nebudete musieť zadávať konkrétny typ zariadenia iba druh a inštalovaný výkon. Konrétne zariadenie uvedie až zhotoviteľ, ktorý požiada o preplatenie poukážky.
 • Viac informácií ako svoju žiadosť zaregistrovať viď. 3 kroky k získaniu dotácie.

Časový harmonogram dotačných kôl v r. 2024

Poukážky budú dostupné pre celé Slovensko aj Bratislavský samosprávny kraj.

 • od 30.10.2023: je možnosť realizovať inštalácie, pre inštalácie od tohto dátumu je možné žiadať o dotácie aj spätne.
 • Júl 2024: aktivácia vydávania poukážok, preplácanie žiadostí.

Postup ako vybaviť žiadosť o dotáciu

Zelená Domácnostiam 2024

Buďte medzi prvými, ktorí vedia podmienky dotácií na r. 2024. Zapíšte sa do nášho newslettra.

Dotácie 2024: Odber noviniek.

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM 2024.
Zapíšte sa a buďte prvý, kto vie podrobnosti !

Kliknutím na tlačidlo PRIHLÁSIŤ dávate súhlas so zasielaním emailov o novinkách z oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Z odberu sa budete môcť kedykoľvek odhlásiť.

Výška dotácie pre jednotlivé zariadenia pre program Nová Zelená Domácnostiam

Nová Zelená domácnostiam 2023 - 2029 navyšuje výšku podpory pre väčšinu zariadení a navyše zavádza zvýhodnenie 15% pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá alebo si nainštalujú bezemisné zariadenie t.j. tepelné čerpadlo, slnečný kolektor, fotovoltický panel alebo veternú turbínu a sú v oblastiach s riadením kvality ovzdušia (obce s rizikovým stupňom 3).

Zvýšenie max. výšky dotácie

Maximálne môže rodinný dom získať 2 300 € na slnečné kolektory, 4 370 € na tepelné čerpadlo, 4 025 € na fotovoltické panely, 4 025 € na veternú turbínu a 1 500 € na kotly na biomasu. Viac info, viď. tabuľka nižšie.

Rozšírený okruh podporovaných zariadení

 • Podporované budú aj tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré budú inštalované v nehnuteľnostiach bez teplovodného vykurovacieho systému.
 • Pri veterných turbínach je podmienkou vypracovanie súhlasného stanoviska pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).
 • Pre bytové domy sa rozšírila podpora aj na tepelné čerpadlá a fotovoltické panely.

Kotly na biomasu - zmeny

Podpora kotlov na biomasu sa zúžila iba na kotly na pelety. Dotácie nie je možné využiť na inštaláciu kotlov na splyňovanie dreva, kotlov na drevené brikety a drevenú štiepku.

Inštaláciou kotla na biomasu musí byť nahradené zariadenie na spaľovanie tuhých fosílnych palív (napríklad uhlie). Domácnosť to preukáže fotografiou pôvodne zapojeného starého kotla v mieste inštalácie.

V rozostavaných stavbách už preto nie je možné získať príspevok na kotol na biomasu.

Fotovoltické panely - zmeny

Pri fotovoltických paneloch zostáva základný podporovaný výkon do 3 kW, podporiť ale bude možné aj inštalovaný výkon až do 7 kW v prípade, že má domácnosť za rok vyššiu ročnú spotrebu elektriny ako 3 000 kWh. Domácnosť to preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie.

Rozšírený okruh žiadateľov o dotáciu

Okrem vlastníkov nehnuteľností, ktoré sú v katastri evidované ako rodinné domy a rozostavané rodinné domy, budú môcť o dotácie požiadať aj vlastníci budov, ktoré nie sú na listoch vlastníctva zapísané ako rodinné domy, napríklad rekreačná chata alebo záhradná chata, ale zároveň slúžia na rodinné bývanie a žiadateľ má v nich trvalý pobyt.

O dotácie budú môcť žiadať obyvatelia celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.

Rodinné domy - výška dotácie na dom a uprednostňujúce kritériá

Legenda

Zvýhodnenie +15% = pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá alebo si nainštaluje bezemisné zariadenie t.j. tepelné čerpadlo, slnečné kolektory, fotovoltické panely alebo veternú turbínu a sú v oblastiach s riadením kvality ovzdušia (obce s rizikovým stupňom 3).

Zdroj energie Bez zvýhodnenia:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Zvýhodnenie +15%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory, rodinný dom 500 €/kW / 2 000 € 575 €/kW / 2 300 €
Tepelné čerpadlá , rodinný dom 380 €/kW / 3 800 € 437 €/kW / 4 370 €
Kotly na biomasu, rodinný dom 100 €/kW / 1 500 € - / -
Fotovoltické panely, rodinný dom 500 €/kW / 3 500 € 575 €/kW / 4 025 €

Zdroj: SIEA

Bytové domy - výška dotácie a uprednostňujúce kritériá

Legenda

Zvýhodnenie +15% = pre bytové domy, ktoré prestanú využívať tuhé palivá alebo si nainštalujú bezemisné zariadenie t.j. tepelné čerpadlo, slnečné kolektory alebo fotovoltické panely a sú v oblastiach s riadením kvality ovzdušia (obce s rizikovým stupňom 3).

Po novom môžu bytové domy žiadať o dotácie aj na fotovoltické panely, kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet a tepelné čerpadlá.

Zdroj energie Bez zvýhodnenia:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Zvýhodnenie +15%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory, bytový dom 500 €/kW / max 1 kW na byt 575 €/kW / max 1 kW na byt
Tepelné čerpadlá , bytový dom 380 €/kW /max 5 kW na byt 437 €/kW / max 5 kW na byt
Kotly na biomasu, bytový dom 100 €/kW / max 5 kW na byt - / -
Fotovoltické panely, bytový dom 500 €/kW /max 1 kW na byt 575 €/kW / max 1 kW na byt

Zdroj: SIEA

Ako sa najlepšie pripraviť na dotácie?

- Pozrite si náš návod 3 kroky k získaniu dotácie alebo sa prihláste do nášho newslettera vyššie.

Získajte odborný návrh riešenia a cenovú ponuku už dnes!

Prejsť k výberu dodávateľa - Konzultácia riešenia s odborníkom

Konzultovať riešenie ➜

Náš tím skúsených technických konzultantov Vám ochotne poradí vybrať najlepšie riešenie.

Túto stránku priebežne aktualizujeme.
Ak sa sem vrátite, nájdete tu vždy aktuálne informácie o dotáciách na OZE.

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VÁS

Návrh technického riešenia pre Vami vybranú technológiu.