Dotácie na obnoviteľné zdroje energie v roku 2024.

Nová Zelená domácnostiam 2023 - 2029

Dotácie na solárne panely, dotácie na tepelné čerpadlo, dotácie na slnečný kolektor

Oficiálny názov projektu: Zelená domácnostiam.

Dotácia na solárne panely z projektu - Zelená domácnostiam

Dotácie z projektu sú dostupné iba pre domácnosti t.j. majiteľov rodinných domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov t.j. bytové domy za podmienok určených v rámci projektu.

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie

Aktuálne informácie:

 • Dotácie Zelená domácnostiam 2024 budú pokračovať aj v tomto roku.
 • Apríl 2024: SIEA otvorila podávanie žiadostí do nového informačného systému, ale zatiaľ neumožňuje preplácanie poukážok. 
 • Spustenie preplácania poukážok SIEA neustále odkladá. Postup ako svoju žiadosť zaregistrovať viď. 3 kroky k získaniu dotácie.
 • Inštalovať podporované zariadenia je možné už pred registrovaním žiadosti o poukážku konkrétne od 30. októbra 2023.
 • Platnosť poukážok bude 3 mesiace od vydania.
 • O dotáciu budú môcť požiadať domácnosti z celého Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.
 • Dotáciu získate po novom aj na svoju záhradnú či rekreačnú chatu, ak v nej máte trvalý pobyt.
 • V žiadosti o dotáciu nebudete musieť zadávať konkrétny typ zariadenia iba druh a inštalovaný výkon. Konrétne zariadenie uvedie až zhotoviteľ, ktorý požiada o preplatenie poukážky.
 • Dotácie budú aj naďalej určené pre záujemcov o slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, a kotly na biomasu (po novom len tie ktoré nahradia kotly na uhlie) pre rodinné domy a spoločenstvá vlastníkov t.j. bytové domy.
 • V r. 2024 by sa mal spustiť aj pilotný program "Zelená podnikom a živnostníkom".

Časový harmonogram dotačných kôl v r. 2024

Poukážky budú dostupné pre celé Slovensko aj Bratislavský samosprávny kraj.

 • od 30.10.2023: možnosť realizovať inštalácie, pre inštalácie od tohto dátumu je možné žiadať o dotácie aj spätne.
 • Máj 2024: podávanie žiadostí a aktivácia vydávania poukážok, preplácanie žiadostí.

Postup ako vybaviť žiadosť o dotáciu

Zelená Domácnostiam 2024

Buďte medzi prvými, ktorí vedia podmienky dotácií na r. 2024. Zapíšte sa do nášho newslettra.

Dotácie 2024: Odber noviniek.

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM 2024.
Zapíšte sa a buďte prvý, kto vie podrobnosti !

Kliknutím na tlačidlo PRIHLÁSIŤ dávate súhlas so zasielaním emailov o novinkách z oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Z odberu sa budete môcť kedykoľvek odhlásiť.

Výška dotácie pre jednotlivé zariadenia pre program Nová Zelená Domácnostiam

Nová Zelená domácnostiam 2023 - 2029 navyšuje výšku podpory pre väčšinu zariadení a navyše zavádza zvýhodnenie 15% pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá alebo si nainštalujú bezemisné zariadenie t.j. tepelné čerpadlo, slnečný kolektor, fotovoltický panel alebo veternú turbínu a sú v oblastiach s riadením kvality ovzdušia (obce s rizikovým stupňom 3).

Zvýšenie max. výšky dotácie

Maximálne môže rodinný dom získať 2 300 € na slnečné kolektory, 4 370 € na tepelné čerpadlo, 4 025 € na fotovoltické panely, 4 025 € na veternú turbínu a 1 500 € na kotly na biomasu. Viac info, viď. tabuľka nižšie.

Rozšírený okruh podporovaných zariadení

 • Podporované budú aj tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré budú inštalované v nehnuteľnostiach bez teplovodného vykurovacieho systému.
 • Pri veterných turbínach je podmienkou vypracovanie súhlasného stanoviska pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).
 • Pre bytové domy sa rozšírila podpora aj na tepelné čerpadlá a fotovoltické panely.

Kotly na biomasu - zmeny

Podpora kotlov na biomasu sa zúžila iba na kotly na pelety. Dotácie nie je možné využiť na inštaláciu kotlov na splyňovanie dreva, kotlov na drevené brikety a drevenú štiepku.

Inštaláciou kotla na biomasu musí byť nahradené zariadenie na spaľovanie tuhých fosílnych palív (napríklad uhlie). Domácnosť to preukáže fotografiou pôvodne zapojeného starého kotla v mieste inštalácie.

V rozostavaných stavbách už preto nie je možné získať príspevok na kotol na biomasu.

Fotovoltické panely - zmeny

Pri fotovoltických paneloch zostáva základný podporovaný výkon do 3 kW, podporiť ale bude možné aj inštalovaný výkon až do 7 kW v prípade, že má domácnosť za rok vyššiu ročnú spotrebu elektriny ako 3 000 kWh. Domácnosť to preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie.

Rozšírený okruh žiadateľov o dotáciu

Okrem vlastníkov nehnuteľností, ktoré sú v katastri evidované ako rodinné domy a rozostavané rodinné domy, budú môcť o dotácie požiadať aj vlastníci budov, ktoré nie sú na listoch vlastníctva zapísané ako rodinné domy, napríklad rekreačná chata alebo záhradná chata, ale zároveň slúžia na rodinné bývanie a žiadateľ má v nich trvalý pobyt.

O dotácie budú môcť žiadať obyvatelia celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.

Rodinné domy - výška dotácie na dom a uprednostňujúce kritériá

Legenda

Zvýhodnenie +15% = pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá alebo si nainštaluje bezemisné zariadenie t.j. tepelné čerpadlo, slnečné kolektory, fotovoltické panely alebo veternú turbínu a sú v oblastiach s riadením kvality ovzdušia (obce s rizikovým stupňom 3).

Zdroj energie Bez zvýhodnenia:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Zvýhodnenie +15%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory, rodinný dom 500 €/kW / 2 000 € 575 €/kW / 2 300 €
Tepelné čerpadlá , rodinný dom 380 €/kW / 3 800 € 437 €/kW / 4 370 €
Kotly na biomasu, rodinný dom 100 €/kW / 1 500 € - / -
Fotovoltické panely, rodinný dom 500 €/kW / 3 500 € 575 €/kW / 4 025 €

Zdroj: SIEA

Bytové domy - výška dotácie a uprednostňujúce kritériá

Legenda

Zvýhodnenie +15% = pre bytové domy, ktoré prestanú využívať tuhé palivá alebo si nainštalujú bezemisné zariadenie t.j. tepelné čerpadlo, slnečné kolektory alebo fotovoltické panely a sú v oblastiach s riadením kvality ovzdušia (obce s rizikovým stupňom 3).

Po novom môžu bytové domy žiadať o dotácie aj na fotovoltické panely, kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet a tepelné čerpadlá.

Zdroj energie Bez zvýhodnenia:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Zvýhodnenie +15%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory, bytový dom 500 €/kW / max 1 kW na byt 575 €/kW / max 1 kW na byt
Tepelné čerpadlá , bytový dom 380 €/kW /max 5 kW na byt 437 €/kW / max 5 kW na byt
Kotly na biomasu, bytový dom 100 €/kW / max 5 kW na byt - / -
Fotovoltické panely, bytový dom 500 €/kW /max 1 kW na byt 575 €/kW / max 1 kW na byt

Zdroj: SIEA

Ako sa najlepšie pripraviť na dotácie?

- Pozrite si náš návod 3 kroky k získaniu dotácie alebo sa prihláste do nášho newslettera vyššie.

Systém dotácií bude fungovať tak, že kto sa skôr prihlási, skôr dostane poukážku na dotáciu, až do vyčerpania prostriedkov určených na projekt. Žiadosť musí byť vyplnená správne, inak si poukážku nebudete môcť uplatniť.

Z toho dôvodu je potrebné si pred vypĺňaním žiadosti overiť, či spĺňate podmienky na získanie podpory.

Na obnoviteľné zdroje môžete alternatívne získať dotácie aj z programu obnova rodinných domov 2024.

Firmy - Zafixujte si ceny elektriny, postavte si vlastnú fotovoltickú elektráreň. Viac info na stránke fotovoltaické elektrárne pre firmy.

Túto stránku priebežne aktualizujeme.
Ak sa sem vrátite, nájdete tu vždy aktuálne informácie o dotáciách na OZE.

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VÁS

Návrh technického riešenia pre Vami vybranú technológiu.