DOTÁCIE 2020 na tepelné čerpadlá, solárne panely, slnečné kolektory, fotovoltické panely Zelená domácnostiam II

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie v roku 2020.

Zelená domácnostiam II - dotácie na solárne panely, dotácie na tepelné čerpadlo, dotácie na slnečný kolektor

Oficiálny názov projektu: Zelená domácnostiam II.

Dotácia na solárne panely z projektu - Zelená domácnostiam

Dotácie z projektu sú dostupné iba pre domácnosti t.j. majiteľov rodinných domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov t.j. bytové domy za podmienok určených v rámci projektu.

Pre firmy: Na fotovoltaické elektrárne pre firmy teraz môžete požiadať o dotáciu až do výšky 200 000€.

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie

Aktuálne informácie:

  • Od júna 2020 sa spúšťa zásobníkový systém žiadostí o dotačné poukážky. Dátum jeho spustenia - viď. harmonogram nižšie.
  • Cez zásobníkový systém bude možné o poukážky žiadať priebežne, ak ste pripravení na inštaláciu do 3 mesiacov od podania žiadosti.
  • Zaslané žiadosti bude možné, až do vydania poukážky, upraviť (okrem miesta inštalácie, druhu zariadenia a emailu) alebo zrušiť, ak už nemáte o inštaláciu záujem.
  • Od marca 2020 nadobúda účinnosť novela zákona, ktorá neumožňuje čerpať dotáciu z programu Zelená domácnostiam I a II a zároveň aj príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.
  • Dotácie budú aj naďalej určené pre záujemcov o slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, a kotly na biomasu (po novom len tie ktoré nahradia kotly na uhlie) pre rodinné domy a spoločenstvá vlastníkov t.j. bytové domy.

Časový harmonogram dotačných kôl v r. 2020

Poukážky budú dostupné pre celé Slovensko okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Dôvodom je, že v Bratislavskom kraji sídli veľa bohatých firiem, ktoré ho robia papierovo bohatším ako sú schválené kritériá na udeľovanie Euro dotácií.

Postup ako vybaviť žiadosť o dotáciu

Zelená Domácnostiam 2020

Buďte medzi prvými, ktorí vedia podmienky dotácií na r. 2020. Zapíšte sa do nášho newslettra.

Dotácie 2020: Odber noviniek.

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM 2020.
Zapíšte sa a buďte prvý, kto vie podrobnosti !

Kliknutím na tlačidlo PRIHLÁSIŤ dávate súhlas so zasielaním emailov o novinkách z oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Z odberu sa budete môcť kedykoľvek odhlásiť.

Výška dotácie pre jednotlivé zariadenia pre program Zelená Domácnostiam II

Zelená domácnostiam II v r. 2020 zachováva rovnakú výšku podpory z r. 2019. Maximálne môže rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo, 1 500 € na fotovoltické panely a 1 500 € na kotly na biomasu.

Maximálnu výšku dotácie však môžete získať len splnením tzv. uprednostňujúcich kritérií. 

Rodinné domy - výška dotácie a uprednostňujúce kritériá

Legenda

Uprednostnenie +10% = Preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie* alebo v oblasti nie je Centrálne zásobovanie teplom (CZT)

Uprednostnenie +25% = Preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie* a zároveň v oblasti nie je Centrálne zásobovanie teplom

* Za splnenie uprednostňujúcej podmienky týkajúcej sa úspor energie pri výrobe tepla sa považujú preukázané opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie, ktoré boli zrealizované v minulosti, ale aj tie, ktoré domácnosť plánuje realizovať ešte pred inštaláciou zariadenia. Rozhodujúce je, či je na základe vykonaných opatrení postačujúci nižší výkon zariadenia na výrobu tepla, ako by bol potrebný bez realizácie týchto opatrení.

Zdroj energie Bez uprednostnenia:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Uprednostnenie +10%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Uprednostnenie +25%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory, rodinný dom 400 €/kW / 1 400 € 440 €/kW / 1 540 € 500 €/kW / 1 750 €
Tepelné čerpadlá , rodinný dom 272 €/kW / 2 720 € 299 €/kW / 2 992 € 340 €/kW / 3 400 €
Kotly na biomasu, rodinný dom 80 €/kW / 1 200 € 88 €/kW / 1 320 € 100 €/kW / 1 500 €
Fotovoltické panely, rodinný dom 500 €/kW / 1 500 €    

Bytové domy - výška dotácie a uprednostňujúce kritériá

Legenda

Uprednostnenie +10% = Bytový dom je v oblasti kde nie je Centrálne zásobovanie teplom

Zdroj energie Bez uprednostnenia:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Uprednostnenie +10%:
Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory, bytový dom 400 €/kW / podľa počtu bytov 440 €/kW / podľa počtu bytov
Kotly na biomasu, bytový dom 80 €/kW / podľa počtu bytov 88 €/kW / podľa počtu bytov

Zdroj: SIEA

Ako sa najlepšie pripraviť na dotácie?

- Pozrite si náš návod 3 kroky k získaniu dotácie alebo sa prihláste do nášho newslettera vyššie.

Systém dotácií bude fungovať tak, že kto sa skôr prihlási, skôr dostane poukážku na dotáciu, až do vyčerpania prostriedkov určených na projekt. Žiadosť musí byť vyplnená správne, inak si poukážku nebudete môcť uplatniť.

Z toho dôvodu je potrebné si pred vypĺňaním žiadosti overiť, či spĺňate podmienky na získanie podpory.

Túto stránku priebežne aktualizujeme.
Ak sa sem vrátite, nájdete tu vždy aktuálne informácie o dotáciách na OZE.

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VÁS

Návrh technického riešenia pre Vami vybranú technológiu.