2017 DOTÁCIE na solárne panely, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, fotovoltické panely Zelená domácnostiam

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie v roku 2017.

Zelená domácnostiam - THERMO|SOLAR Žiar

Aktuálne informácie:

  • harmonogram kôl na rok 2018 bude vyhlásený do konca roku 2017
  • v roku 2018 pilotný projekt končí, všetky kolá sa uskutočnia už v v prvom polroku 2018

Časový harmonogram dotačných kôl v r. 2017

(harmonogram na rok 2018 bude vyhlásený do konca roku 2017)

Spustenie kola bude vždy o 15.00 hod.
Platnosť poukážky pre jednotlivé kolá je 3 mesiace.

Zelená domácnostiam 2017
Kolo Dátum Zariadenie Región Alokácia
6. kolo 04.04. 2017 teplo Celé Slovensko okrem BSK 2 000 000 €
7. kolo 18.04. 2017 elektrina Celé Slovensko okrem BSK 1 000 000 €
8. kolo 02.05. 2017 teplo Celé Slovensko okrem BSK 1 500 000 €
9. kolo 16.05. 2017 elektrina Celé Slovensko okrem BSK 900 000 €
10. kolo 23.05. 2017 teplo Bratislavský samosprávny kraj (BSK) 1 200 000 €
11. kolo 30.05. 2017 teplo Celé Slovensko okrem BSK 1 100 000 €
12. kolo 27.06. 2017 teplo Celé Slovensko okrem BSK 1 100 000 €
13. kolo 11.07. 2017 elektrina Celé Slovensko okrem BSK 900 000 €
14. kolo 08.08. 2017 teplo Celé Slovensko okrem BSK 1 100 000 €
15. kolo 19.09. 2017 teplo Celé Slovensko okrem BSK 2 000 000 €
16. kolo 10.10. 2017 elektrina Celé Slovensko okrem BSK 950 000 €
17. kolo 17.10. 2017 teplo Celé Slovensko okrem BSK 1 250 000 €

Teplo = slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu.
Elektrina = fotovoltické panely + veterné turbíny.

Postup ako vybaviť žiadosť o dotáciu

Názov pilotného projektu je: Zelená domácnostiam.

Dotácia na solárne panely z projektu - Zelená domácnostiam

Dotácie z projektu sú dostupné iba pre domácnosti t.j. majiteľov rodinných domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov t.j. bytové domy za podmienok určených v rámci projektu.

Z projektu by nemal byť vynechaný ani Bratislavský kraj. Výška podpory tam však bude len 2,5 milióna EUR zo 45 mil. EUR na prvú fázu projektu.

Aká je výška podpory pre jednotlivé zariadenia v r. 2017 ?

Rodinné domy
Zdroj energie Výška podpory na
1 kW inštalovaného výkonu
Maximálna výška podpory
Slnečné kolektory € 500 € 1 750
Kotly na biomasu € 100 € 1 500
Tepelné čerpadlá € 370 € 3 700
Fotovoltické panely (≤ 1 kW) € 1 100 + bonus za batérie € 1 100 + € 900
Fotovoltické panely (> 1 kW) € 1 100 (≤ 1kW) + € 900 (> 1kW) + bonus za batérie € 2 450 + € 900
Bonus za batérie (fotovoltické panely) € 180 € 900
Veterné turbíny (≤ 1 kW) € 1 400 + bonus za akumuláciu elektriny € 1 500 + € 1 575
Veterné turbíny (> 1 kW) € 1 400 (≤ 1kW) + € 1.000 (> 1kW) + bonus za batérie € 2 900 + € 1 575
Bonus za batérie (veterné turbíny) € 180 € 1 575
Bytové domy
Zdroj energie Výška podpory na
1 kW inštalovaného výkonu
Maximálna výška podpory
Slnečné kolektory (≤ 20 kW) € 450 1 byt = 1 kW, (€ 9 000)
Slnečné kolektory (> 20 kW) € 450 (≤ 20 kW) + € 350 (> 20kW) 1 byt = 1 kW
Kotly na biomasu € 50 1 byt = 7 kW

Zdroj: SIEA

Ako sa najlepšie pripraviť na dotácie?

- Pozrite si náš návod 3 kroky k získaniu dotácie.

Systém dotácií bude fungovať tak, že kto sa skôr prihlási, skôr dostane poukážku na dotáciu, až do vyčerpania prostriedkov určených na projekt. Žiadosť musí byť vyplnená správne, inak si poukážku nebudete môcť uplatniť.

Z toho dôvodu je potrebné si pred vypĺňaním žiadosti overiť, či spĺňate podmienky na získanie podpory.

Túto stránku priebežne aktualizujeme.
Ak sa sem vrátite, nájdete tu vždy aktuálne informácie o dotáciách na OZE.

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VÁS

Návrh technického riešenia pre Vami vybranú technológiu.