DOTÁCIE 2018 na tepelné čerpadlá, solárne panely, slnečné kolektory, fotovoltické panely Zelená domácnostiam

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie v roku 2018.

Do najbližšieho kola dotácií v r. 2018 zostáva:

V roku 2018 pilotný projekt dotácií končí! Zostávajúce kolá sa uskutočnia len v prvom polroku 2018.

Návrh riešenia ➜

Neodkladajte možnosť požiadať o dotáciu na jeseň.

Zelená domácnostiam - THERMO|SOLAR Žiar

Aktuálne informácie:

  • v roku 2018 pilotný projekt končí, všetky kolá sa uskutočnia už v v prvom polroku 2018
  • v prvom polroku 2018 budú kolá vyhlasované každý mesiac, na poukážky bude vyčlenených min. 13 miliónov €

Časový harmonogram dotačných kôl v r. 2018

Spustenie kola bude vždy o 15.00 hod. v určený deň.
Platnosť poukážky pre jednotlivé kolá je 3 mesiace.

Harmonogram kôl: Zelená domácnostiam 2018
Dátum Zariadenie Región
23.01. 2018 elektrina Celé Slovensko okrem BSK
06.02. 2018 teplo Celé Slovensko okrem BSK
27.02. 2018 teplo Bratislavský samosprávny kraj (BSK)
13.03. 2018 kotol na biomasu Celé Slovensko okrem BSK
10.04. 2018 elektrina Celé Slovensko okrem BSK
17.04. 2018 teplo Celé Slovensko okrem BSK
22.05. 2018 tepelné čerpadlá a kotly na biomasu Celé Slovensko okrem BSK
26.06. 2018 teplo Celé Slovensko okrem BSK
07.08. 2018 iba kotly na biomasu Celé Slovensko okrem BSK
23.08. 2018 teplo Celé Slovensko okrem BSK

Posledné regulárne kolo v r. 2018 bude v auguste. Ak zostanú financie, mimoriadne kolo sa vyhlási aj v septembri. Následne bude prestávka až do r. 2019 v ktorom by mal projekt dotácií (ak bude schválený) pokračovať.

Teplo = slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu.
Elektrina = fotovoltické panely + veterné turbíny.

Postup ako vybaviť žiadosť o dotáciu

Názov pilotného projektu je: Zelená domácnostiam.

Dotácia na solárne panely z projektu - Zelená domácnostiam

Dotácie z projektu sú dostupné iba pre domácnosti t.j. majiteľov rodinných domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov t.j. bytové domy za podmienok určených v rámci projektu.

Z projektu by nemal byť vynechaný ani Bratislavský kraj. Výška podpory tam však bude len 2,5 milióna EUR zo 45 mil. EUR na prvú fázu projektu. Väčšina kôl teda bude iba pre mimobratislavských záujemcov.

Aktualizovaná výška dotácie pre jednolivé zariadenia v r. 2018

Rodinné domy
Zdroj energie Výška dotácie na
1 kW inštalovaného výkonu
Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory, rodinný dom € 500/kW € 1 750
Kotly na biomasu, rodinný dom € 100/kW € 1 500
Tepelné čerpadlá € 370/kW € 3 700
Fotovoltické panely (≤ 1 kW) € 1 000 + bonus za batérie € 1 000 + € 900
Fotovoltické panely (> 1 kW) € 1 000 (≤ 1kW) + € 900 (> 1kW) + bonus za batérie € 2 350 + € 900
Bonus za batérie (fotovoltické panely) € 180/kWh  € 900
Veterné turbíny (≤ 1 kW) € 1 400 + bonus za akumuláciu elektriny € 1 400 + € 1 575
Veterné turbíny (> 1 kW) € 1 400 (≤ 1kW) + € 1.000 (> 1kW) + bonus za batérie € 2 900 + € 1 575
Bonus za batérie (veterné turbíny) € 180/kWh € 1 575
Bytové domy
Zdroj energie Výška dotácie na
1 kW inštalovaného výkonu
Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory (≤ 20 kW) € 450 1 byt = 1 kW, (€ 9 000)
Slnečné kolektory (> 20 kW) € 450 (≤ 20 kW) + € 350 (> 20kW) 1 byt = 1 kW
Kotly na biomasu € 50/kW 1 byt = 7 kW

Zdroj: SIEA

Ako sa najlepšie pripraviť na dotácie?

- Pozrite si náš návod 3 kroky k získaniu dotácie.

Systém dotácií bude fungovať tak, že kto sa skôr prihlási, skôr dostane poukážku na dotáciu, až do vyčerpania prostriedkov určených na projekt. Žiadosť musí byť vyplnená správne, inak si poukážku nebudete môcť uplatniť.

Z toho dôvodu je potrebné si pred vypĺňaním žiadosti overiť, či spĺňate podmienky na získanie podpory.

Túto stránku priebežne aktualizujeme.
Ak sa sem vrátite, nájdete tu vždy aktuálne informácie o dotáciách na OZE.

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VÁS

Návrh technického riešenia pre Vami vybranú technológiu.