Solárny ohrev vody pre bazény, kúpaliská, aquaparky

Solárny ohrev vody pre bazény, kúpaliská, aquaparky.

Aktuálne: Dotácia na obnoviteľné zdroje je už spustená!

Slnečné kolektory na ohrev vody v bazénoch majú ekonomický význam aj bez dotácií. Maximálny výkon totiž dosahujú práve v kúpacej sezóne keď ho najviac využijete.

Solárne kolektory na ohrev vody v bazénoch Vám vedia v našich klimatických podmienkach pokryť:

  • 100% nákladov na ohrev teplej vody pre sezónny vonkajší bazén (+ predĺženie kúpacej sezóny o 2 mesiace za rok)
  • 50% nákladov na ohrev vody v celoročnom interiérovom bazéne
  • + 60% - 70% celoročných nákladov na teplú vodu (rodinné domy)
  • + do 30% nákladov na vykurovanie (rodinné domy)

Slnečné kolektory pre rodinné domy, ohrev vody v bazéne Pre rodinné domy je optimálna trojkombinácia: teplá voda, kúrenie, bazén ale zmysel má aj samotný ohrev teplej vody.

THERMO|SOLAR má bohaté skúsenosti so systémami na ohrev vody v bazénoch na Slovensku, Európe ale aj po celom svete.

Teplo, ktoré Vám kolektory vyrobia nemusíte použiť len na ohrev vody v bazéne v lete, ale aj na ohrev TUV a vykurovanie.

Jednou ranou tak môžete zabiť viacero múch a výrazne ušetriť na výrobe tepla vďaka slnečnej energii, ktorá je zadarmo.

Všetkým záujemcom od rodinných domov po aquaparky vieme poskytnúť nadštandarný servis a pomoc.

Ohrev vody v bazénoch pomocou slnečných kolektorov Ohrev vody vo vnútornom aj vonkajšom bazéne hotela Jezerka v Českej republike zabezpečujú slnečné kolektory THERMO|SOLAR integrované do fasády balkónov.

Ohrev vody v bazénoch a vírivkách pomocou slnečných kolektorov

Bazény sú vo všeobecnosti veľmi dobré objekty pre solárny ohrev. Ich relatívne nízka teplota vytvára ideálne podmienky pre prevádzku slnečných kolektorov.

Vyhrievať je možné vonkajšie i interiérové bazény, s dohrevom pomocou iného zdroja tepla i bez.

Bazén pre rodinný dom, ohrev vody pomocou slnečných kolektorov Bazén pre rodinný dom v Českej republike, ohrev vody je zabezpečený pomocou slnečných kolektorov THERMO|SOLAR.

Samotná bazénová voda nemôže cirkulovať priamo cez kolektory, ale medzi kolektory a bazén je zaradený vhodný výmenník tepla.

Potrebný počet kolektorov závisí predovšetkým od umiestnenia bazéna (vonku alebo vnútri), plochy jeho hladiny a existencie nejakého krytu. Orientačne sa dá uviesť, že plocha kolektorov predstavuje 30-50% plochy vonkajšieho bazéna a 80-100% v prípade vnútorného.

Výstavba a solárny ohrev bazénov si vyžaduje dobrú koordináciu prác rôznych profesií pre dosiahnutie najlepšieho možného výsledku. Toto všetko však pre Vás vieme zabezpečiť.

Slnečné kolektory pre hotely a firmy Inštalácia slnečných kolektorov THERMO|SOLAR na kúpalisku Jindřichův Hradec.

V praxi sa veľmi často využívajú slnečné kolektory na ohrev pitnej vody v kombinácii s ohrevom exteriérového bazéna a v prechodných obdobiach podporíme vykurovanie domu.

Ohrev vody v bazénoch pomocou tepelných čerpadiel

Bazény môžete ohrievať aj pomocou tepelných čerpadiel.

Viac informácií - tepelné čerpadlá Daikin >>

Cena a návratnosť investície do solárnych riešení.

Prečo sa oplatí investovať do solárnych riešení?

V skratke: Pretože Slnko žiadne faktúry neposiela. 

Pozrite, aká je aktuálna cena a výška dotácie pre slnečné kolektory THERMO|SOLAR pre vlastníkov rodinných domov.

Nechajte si poradiť, aký systém bude pre Vás najlepší.

Mám záujem o návrh ➜

 

Odporučíme Vám systém, ktorý nebude ani malý a tým pádom nedostatočný ani zbytočne veľký a tým pádom drahý.

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VÁS

Návrh technického riešenia pre Vami vybranú technológiu.