Obce a mestá s riadením kvality ovzdušia 2024 zvýhodnené v programe Zelená domácnostiam

Oblasti s riadením kvality ovzdušia zvýhodnené v programe Zelená domácnostiam

Nová Zelená domácnostiam 2023 - 2029 zavádza zvýhodnenie +15% pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá (a preukážu to fotografiou svôjho starého kotla na tuhé palivo napr. uhlie pred a po jeho demontáži). Fotografie nahrá zhotoviteľ v rámci žiadosti o preplatenie poukážky.

Zvýhodnenie +15% získajú aj domácnosti, ktoré si nainštalujú bezemisné zariadenie t.j. tepelné čerpadlo, slnečný kolektor, fotovoltický panel alebo veternú turbínu a sú v oblastiach s riadením kvality ovzdušia.

Overenie lokality

Zadajte názov vašej obce alebo mesta, ak chcete vedieť či sa nachádza v oblasti s riadením kvality ovzdušia.

Ak sa tam vaša lokalita nachádza, máte nárok na +15% zvýhodnenie dotácie z programu Zelená domácnostiam.

Oblasti s riadením kvality ovzdušia 2024:

 

Oficiálny zoznam (obce s rizikovým stupňom 3).

Bez ohľadu na vašu lokalitu vám vieme navrhnúť riešenie a vybaviť dotáciu.

Mám záujem o riešenie ➜

 

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VÁS

Návrh technického riešenia pre Vami vybranú technológiu.